ΕΙΔΙΚΆ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ  λειτουργικό σύστημα  για εύκολη και

γρήγορη πλοήγηση στο μενου και στο ιντερνετ