Αριθμός σερβίτσιων: 10 Αριθμός προγραμμάτων: 5 Θερμοκρασίες: 40 ° / 50 ° / 55 ° / 65 ° / 70 ° C
Εμφανίζεται το μοναδικό αποτέλεσμα

ETYT SA

X