Αριθμός σερβίτσιων: 12 Αριθμός προγραμμάτων: 5 Θερμοκρασίες: 40 ° / 50 ° / 55 ° / 65 ° / 70 ° C
Εμφανίζονται τα μοναδικά 2 αποτελέσματα

ETYT SA

X