Αριθμός σερβίτσιων: 12 Αριθμός προγραμμάτων: 5 Θερμοκρασίες: 40 ° / 50 ° / 55 ° / 65 ° / 70 ° C
Εμφανίζονται τα μοναδικά 2 αποτελέσματα

  • Χρονοδιακόπτης, Γρήγορο πρόγραμμα 30’ / 40 °,Μισό φορτίο,Ρυθμιζόμενο πάνω καλάθι, Ένδειξη για συμπλήρωση αλατιού/ λαμπρυντικού

  • Χρονοδιακόπτης, Γρήγορο πρόγραμμα 30’ / 40 °, Μισό Φορτίο, Ρυθμιζόμενο πάνω καλάθι, Ένδειξη για συμπλήρωση αλατιού/ λαμπρυντικού

ETYT SA