Χωρητικότητα 60 λίτρα, Διαφανή συρτάρια, Αναστρέψιμες πόρτες , Διαμέρισμα ƒQuick freeze
Εμφανίζεται το μοναδικό αποτέλεσμα

ETYT SA

X