Χωρητικότητα 85 λίτρα, Διαφανή συρτάρια, Αναστρέψιμες πόρτες
Εμφανίζεται το μοναδικό αποτέλεσμα

ETYT SA