-Εθνικης Αντιστάσεως 134 | 172 36 | Αγιος Δημήτριος

Καταψύκτες
Showing all 5 results

 • Οριζόντιος Καταψύκτης

  Φωτισμός LED
  Κατάψυξη 4 αστέρων
  Μηχανικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας με
  ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
  Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες : 9,5 kg
  Χρόνος διατήρησης τροφίμων σε διακοπή ρεύματος
  24 ώρες
  Συναγερμός για τυχόν άνοδο της θερμοκρασίας
  Χειροκίνητη απόψυξη
  Λειτουργία ένδειξης ισχύος
  Λειτουργία διακοπής ρεύματος
  Εξωτερική χειρολαβή
  Εκκένωση νερού απόψυξης
  Εύκολος καθαρισμός πόρτας

    

 • Οριζόντιος Καταψύκτης

  Φωτισμός LED
  Κατάψυξη 4 αστέρων
  Μηχανικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας με
  ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
  Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες : 13 kg
  Χρόνος διατήρησης τροφίμων σε διακοπή ρεύματος
  32 ώρες
  Συναγερμός για τυχόν άνοδο της θερμοκρασίας
  Χειροκίνητη απόψυξη
  Λειτουργία ένδειξης ισχύος
  Λειτουργία διακοπής ρεύματος
  Ένα καλάθι
  Εξωτερική χειρολαβή
  Κλειδαριά ασφαλείας
  Εκκένωση νερού απόψυξης
  Εύκολος καθαρισμός πόρτας

       

 • Οριζόντιος Καταψύκτης

  Φωτισμός LED
  Κατάψυξη 4 αστέρων
  Μηχανικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας με
  ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
  Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες : 15 kg
  Χρόνος διατήρησης τροφίμων σε διακοπή ρεύματος
  32 ώρες
  Συναγερμός για τυχόν άνοδο της θερμοκρασίας
  Χειροκίνητη απόψυξη
  Λειτουργία ένδειξης ισχύος
  Λειτουργία διακοπής ρεύματος
  Ένα καλάθι
  Εξωτερική χειρολαβή
  Κλειδαριά ασφαλείας
  Εκκένωση νερού απόψυξης
  Εύκολος καθαρισμός πόρτας

       

 • Οριζόντιος Καταψύκτης

  Φωτισμός LED
  Κατάψυξη 4 αστέρων
  Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας
  Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες : 18 kg
  Χρόνος διατήρησης τροφίμων σε διακοπή ρεύματος
  34 ώρες
  Συναγερμός για τυχόν άνοδο της θερμοκρασίας
  Χειροκίνητη απόψυξη
  Λειτουργία ένδειξης ισχύος
  Λειτουργία διακοπής ρεύματος
  Λειτουργία Fast Freeze
  Δύο καλάθια
  Εξωτερική χειρολαβή
  Κλειδαριά ασφαλείας
  Εκκένωση νερού απόψυξης
  Εύκολος καθαρισμός πόρτας

       

 • Οριζόντιος Καταψύκτης

  Κατάψυξη 4 αστέρων
  Μηχανικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας με
  ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
  Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες : 20 kg
  Χρόνος διατήρησης τροφίμων σε διακοπή ρεύματος
  24 ώρες
  Συναγερμός για τυχόν άνοδο της θερμοκρασίας
  Χειροκίνητη απόψυξη
  Λειτουργία ένδειξης ισχύος
  Λειτουργία διακοπής ρεύματος
  Ένα καλάθι
  Εκκένωση νερού απόψυξης
  Εύκολος καθαρισμός πόρτας

      

ETYT SA

X